Ngành Y tế triển khai nhiệm vụ năm 2018

Thứ tư - 10/01/2018 04:10
Chiều 08/01, Sở Y tế tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác y tế năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Quốc Vinh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thị, thành phố và lãnh đạo các đơn vị trong ngành Y tế. Đồng chí Đặng Quốc Vinh - PCT UBND tỉnh và đồng chí Lê Ngọc Châu – Giám đốc Sở Y tế chủ trì Hội nghị.
Ngành Y tế triển khai nhiệm vụ năm 2018

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, năm 2017, ngành Y tế đã tranh thủ những thuận lợi, khắc phục những khó khăn chủ động triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương, chính sách của nhà nước, của tỉnh, ngành. Cùng với sự chỉ đạo điều hành linh hoạt, Ngành đã tập trung cao cho các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Trong công tác chỉ đạo, điều hành: ngành đã hoàn thành 04 công việc trong Chương trình khung của UBND tỉnh giao đúng tiến độ. Tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh một số nhiệm vụ liên quan đến công tác y tế trên địa bàn.

Về hoạt động chuyên môn, Ngành đã chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh ngày từ đầu năm. Tập trung cao nhất phòng, chống dịch sốt xuất huyết không để dịch lớn xẩy ra, không có tử vong do dịch. Quan tâm chỉ đạo công tác hành gnheef y dược ngoài công lập, công tác dân số- KHHGĐ; tăng cường công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành...

Trong công tác khám, chữa bệnh, ngành đã tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng bệnh viện và đánh giá theo Bộ tiêu chí chất lượng quốc gia; năm 2017 điểm trung bình của các bệnh viện đạt 2,71 điểm, cao hơn so với 2016. Chú trọng công tác đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, nâng cao y đức; hướng tới thực hiện chăm sóc toàn diện người bệnh. Kết quả khảo sát tỷ lệ hài lòng của người bệnh trong đợt kiểm tra bệnh viện cuối năm 2017 cho thấy, tỷ lệ hài lòng của người bệnh đạt >90%. Chất lượng khám chữa bệnh đã được nâng lên; quyền lợi của người bệnh được đảm bảo. Công tác vệ sinh môi trường, xây dựng bệnh viện xanh-sạch-đẹp-an toàn được chú trọng; y đức, giao tiếp được duy trì tốt. Số lượt khám bệnh thực hiện năm 2017 là 2.486.350 lượt; số bệnh nhân điều trị nội trú 236.767 bệnh nhân, tăng 13% so cùng kỳ năm 2016. Công suất sử dụng giường bệnh KH tuyến tỉnh đạt 159,65%, tăng 6,7%, công suất sử dụng giường bệnh tuyến huyện đạt 194,15%, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2016.

Ngoài ra các hoạt động khác như: Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới gắn với chuẩn quốc gia y tế; Truyền thông – GDSK; Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; Công tác dược; Công tác quản lý hành nghề y - dược... cũng được tăng cường và đẩy mạnh.

Kết quả đạt được rất đáng khích lệ, tuy nhiên ngành cũng đã nghiêm túc chỉ ra một số tồn tại như: Chất lượng KCB giữa các bệnh viện tuyến huyện không đồng đều cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực; vẫn còn xảy ra một số tai biến trong điều trị; việc cấp ứng chi phí KCB BHYT chưa đạt yêu cầu, quyết toán chậm; công tác Dân số một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch như tỷ lệ sinh trên 2 con, tỷ số giới tính khi sinh; công tác quản lý an toàn thực phẩm, quản lý hành nghề y tế ngoài công lập còn khó khăn; thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị KCB; hoạt động của trạm y tế còn nhiều khó khăn, bất cập; nguồn lực đầu tư thực hiện các chính sách phát triển hệ thống y tế còn hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu...

Năm 2018, với các chỉ tiêu phấn đấu: đạt 25 giường bệnh/10.000 dân; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế > 86%. Giảm tỷ lệ sinh 0,2‰; tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên còn 0,88%. Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 9,5%. Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi còn 15,6%. Hoàn thành ‘Tiêu chí 15. Y tế’ tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 theo Kế hoạch của UBND tỉnh. Tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế duy trì mức >90%.

Ngành tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp sau: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp liên ngành trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân. Nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh; thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số gắn với đổi mới y tế cơ sở, Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, từng bước khắc phục căn bản tình trạng quá tải bệnh viện. Tăng cường công tác quản lý hành nghề y dược ngoài công lập, thúc đẩy xã hội hóa y tế. Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật giữa các tuyến. Đổi mới hệ thống quản lý và cung cấp dịch vụ y tế. Đổi mới công tác quản lý tài chính y tế i công tác quản lý tài chính y tế. Ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh. Cải cách hành chính trong lĩnh vực y tế. Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế....

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đưa ra những khó khăn, bất cập cần tháo gỡ như: việc cấp thiết phải nâng giường bệnh; thanh toán chi phí bảo hiểm chậm, các bệnh viện không quản lý đươc nguồn quỹ; khó khăn trong việc tái đầu tư phát triển kỹ thuật; nâng cấp cơ sở hạ tầng trạm y tế; huy động các ban, ngành vào cuộc cùng ngành Y tế triển khai lập hồ sơ sức khoẻ cá nhân; công tác khám chữa bệnh tại tuyến cơ sở còn nhiều bất cập; quản lý nhân lực chưa thống nhất vì vậy đề nghị cần nghiện cứu thống nhất trong quản lý tại cơ sở... Đại diện Sở Tài chính, Bảo hiểm Xã hội đều nêu rõ quan điểm sẽ cùng đòng hành với ngành Y tế trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và phát triển nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

Thay mặt ngành Y tế, Bs Lê Ngọc Châu- TUV, GĐ Sở Y tế đã tiếp thu các ý kiến của đại biểu và mong muốn các địa phuong phối hợp cùng ngành Y tế để công tác Y tế trở thành nhiệm vụ của toàn dân. Các hoạt động liên quan đến công tác phối hợp giữa các địa phuong với ngành Y tế trong công tác quản lý hành lý hành nghề y dược tư nhân, an toàn vệ sinh thực phẩm mong các huyện quan tâm. Năm 2018, Ngành quan tâm đến việc nâng cao hiệu quả chất lượng y tế cơ sở: xây dựng trạm y tế xanh sạch đẹp an toàn, thi trạm trưởng trạm y tế, lập hồ sơ sức khoẻ cho người dân. Phấn đấu trong 6 tháng sẽ hoàn thiện. Tham mưu đưa tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khoẻ vào tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ngành sẽ phối hợp với viettel ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực của ngành.


Đồng chí Đặng Quốc Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành Y tế đạt được trong năm 2017. Mặc dù hoạt động trong điều kiện hết sức khó khăn nhưng ngành Y tế đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong việc bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục. Chất lượng khám chữa bệnh đã được nâng lên nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân, vẫn còn có sự cố y khoa xảy ra. Chất lượng nguồn nhân lực vẫn còn rất đáng ngại, thiếu nhân lực chất lượng cao. Chất lượng bộ tiêu chí quốc gia còn thấp, không bền vững; đấu thầu thuốc chậm.... Hệ thống y tế dự phòng còn nhiều bất cập, tỷ lệ vượt quỹ bảo hiểm y tế cao. Thời gian tới, ngành Y tế cần tập trung thực hiện thắng lợi 10 nhiệm vụ  trọng tâm 2018. Đặc biệt tập trung tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân, nâng cao y đức, phát triển kỹ thuật. Dồn sức hoàn thiện bộ máy tổ chức theo tinh thần Nghị quyết TW 6 tinh gọn, hiệu quả và phân cấp. Nâng cao chất lượng phục vụ, tập trung cho y tế cơ sở, công tác y tế dự phòng. Thành lập trung tâm kiểm soát bệnh tật ở tỉnh, trung tâm y tế đa chức năng ở huyện; hoàn thành việc lập hồ sơ sức khoẻ cá nhân. Dự báo tình hình bệnh tật, có giải pháp phòng chống hiệu quả, nâng cao y thức cộng đồng trong phòng chống dịch bệnh, đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, đẩy mạnh công tác dân số; tham mưu kịp thời trong đấu giá thuốc, phối hợp liên ngành để quản lý tốt các cơ sở y tế ngoài công lập; đẩy mạng công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung quản lý tài chính tránh sai sót; sử dụng nguồn quỹ hợp lý tránh trục lợi. Tập trung thực hiện Chỉ thị 02 trong đảm bảo ATVSTP. Một số đề xuất của ngành về tăng giường bệnh, tỉnh đang xem xét phê duyệt sớm. Sắp xếp mạng lưới sẽ theo Nghị quyết TW 6, về đầu tư trang thiết bị cho các bệnh viện, do điều kiện khó khăn chung của tỉnh sẽ phải làm từ từ. Về ngân sách dự phòng không thể thực hiện riêng được. Đề nghị toàn ngành tập trung quyết liệt hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.

Tác giả bài viết: Thu Hòa – Tuấn Dũng

Nguồn tin: Sở Y tế Hà Tĩnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản

26/2020/TT-BYT

Thông tư 26/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế

Lượt xem:354 | lượt tải:255

33/2020/TT-BYT

Thông tư 33/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định Danh mục trang thiết bị y tế phải kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật

Lượt xem:150 | lượt tải:91

5631/QĐ-BYT

Quyết định 5631/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Tài liệu “Hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện”

Lượt xem:314 | lượt tải:210

2120 /TB-UBND

Thông báo Tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế huyện

Lượt xem:178 | lượt tải:95

GIATT15

Giá dịch vụ y tế theo Thông tư Thông tư 15/2018/TT-BYT

Lượt xem:263 | lượt tải:131
  • Đang truy cập22
  • Hôm nay3,346
  • Tháng hiện tại39,307
  • Tổng lượt truy cập5,550,808
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây