Quy định mới nhất của Hà Tĩnh về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Thứ tư - 16/09/2020 23:45
UBND tỉnh Hà Tĩnh cho phép tổ chức các lễ hội, lễ kỷ niệm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch, các cuộc họp, hội nghị, hội thảo... nhưng phải thực hiện đầy đủ, chấp hành nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Duy trì tất cả các hoạt động trong trạng thái bình thường mới

Thực hiện Văn bản số 326/TB-VPCP ngày 11/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 và Văn bản số 37-CV/BCĐ ngày 14/9/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về các giải pháp ứng phó với dịch Covid-19 trong tình hình mới; để tiếp tục thực hiện kịp thời, đồng bộ, ngăn chặn triệt để nguồn lây dịch bệnh vào địa bàn và nguy cơ dịch bệnh quay lại khi Việt Nam mở cửa trở lại đường biên giới, nối lại đường bay quốc tế để phục hồi kinh tế trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện: Duy trì tất cả các hoạt động trong trạng thái bình thường mới trên địa bàn toàn tỉnh.

Quy định mới nhất của Hà Tĩnh về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Hà Tĩnh duy trì tất cả các hoạt động trong trạng thái bình thường mới trên địa bàn toàn tỉnh.

Cho phép tổ chức các lễ hội, lễ kỷ niệm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch, các cuộc họp, hội nghị, hội thảo... nhưng phải thực hiện đầy đủ, chấp hành nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Tập trung chuẩn bị tốt các biện pháp ngăn ngừa lây lan dịch bệnh, bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội, các hoạt động đối ngoại, thúc đẩy giao thương quốc tế trong điều kiện bình thường mới; chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để thu hút đầu tư từ các đối tác nước ngoài.

Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, nhất là tự giác thực hiện đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, đến tại các địa điểm tập trung đông người và trên phương tiện giao thông công cộng; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế tụ tập đông người tại nơi công cộng; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, dần hình thành thói quen, nếp sống phù hợp trong tình hình mới để giữ an toàn cho bản thân và xã hội.

Từng cơ quan, đơn vị và cá nhân tích cực xác lập trạng thái bình thường mới, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch. Tăng cường kiểm tra các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới; xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch bệnh.

Quy định mới nhất của Hà Tĩnh về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch hoạt động bình thường nhưng phải thực hiện đầy đủ, chấp hành nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Nghiêm cấm việc áp dụng các biện pháp làm hạn chế việc đi lại

Chủ động chuẩn bị các kịch bản ứng phó với các tình huống xảy ra của dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt là tại các cơ sở khám chữa bệnh, tại cơ quan, các cơ sở sản xuất, kinh doanh có lượng lao động lớn; bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch; thường xuyên tổ chức diễn tập, tập huấn các biện pháp ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra.

Việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phải bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân. Nghiêm cấm việc áp dụng các biện pháp làm hạn chế việc đi lại, giao thương, phát triển kinh tế sản xuất.

Quy định mới nhất của Hà Tĩnh về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

UBND tỉnh Hà Tĩnh nghiêm cấm việc áp dụng các biện pháp làm hạn chế việc đi lại, giao thương, phát triển kinh tế sản xuất.

Thực hiện khai báo y tế, điều tra theo dõi, giám sát và cách ly y tế phù hợp đối với các trường hợp từ Đà Nẵng và các địa điểm có dịch trong nước về địa bàn tỉnh trong vòng 14 ngày. Không thực hiện xét nghiệm SAR-CoV2 đối với người đến từ địa phương đã hết dịch trong cộng đồng (chỉ xét nghiệm đối với người có biểu hiện ho, sốt).

Sở Y tế tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành để phổ biến và hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới. Khi xuất hiện ca mắc bệnh phải thần tốc truy vết các trường hợp có nguy cơ, khoanh vùng và cách ly nhanh gọn, dập dịch triệt để.

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện chỉ định, lấy mẫu xét nghiệm SAR-CoV2 phù hợp theo quy định. Rà soát, cập nhật các kịch bản, phương án ứng phó nếu có dịch bệnh xâm nhập trở lại trên địa bàn; tổ chức đào tạo, diễn tập và chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, nhân lực cho các tình huống dịch bệnh.

Tiếp tục thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch trong các cơ sở y tế, không để dịch bệnh lây lan trong các cơ sở y tế. Tăng cường và mở rộng triển khai hoạt động khám chữa bệnh từ xa, ứng dụng công nghệ thông tin để thường xuyên hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương nâng cao năng lực cho cán bộ y tế.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; bảo đảm luôn sẵn sàng, chủ động đáp ứng với các tình huống của dịch bệnh. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo hệ thống y tế trên địa bàn nêu cao trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch; kịp thời phát hiện, báo cáo cấp ủy, chính quyền chấn chỉnh các bất cập, lệch lạc và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Người nhập cảnh phải tự chi trả chi phí cách ly và xét nghiệm

Các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Ngoại vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, thực hiện các thủ tục nhanh gọn, rõ ràng, có thời hạn cụ thể và giao đầu mối chịu trách nhiệm trong việc cho các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao nước ngoài nhập cảnh làm việc tại địa bàn tỉnh.

Quy định mới nhất của Hà Tĩnh về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Tất cả người nhập cảnh vào Hà Tĩnh phải tự chi trả chi phí cách ly và xét nghiệm theo quy định.

Về việc thực hiện cách ly người nhập cảnh: Tất cả người nhập cảnh phải tự chi trả chi phí cách ly và xét nghiệm theo quy định; bắt buộc phải cài đặt ứng dụng khai báo y tế điện tử (NCOVI). Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh tăng cường thực hiện việc cách ly người nhập cảnh tại cơ sở lưu trú du lịch do người được cách ly tự nguyện chi trả; thẩm định phương án phòng, chống dịch của các đơn vị sử dụng chuyên gia theo hướng khuyến khích thực hiện cách ly tại các cơ sở lưu trú du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, lựa chọn các cơ sở lưu trú làm nơi cách ly người nhập cảnh có thu phí, bảo đảm đủ cơ sở có thể đáp ứng cách ly cho tối thiểu 300 người và có thể tăng dần trong thời gian tới.

Sở Tài chính phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành liên quan tham mưu triển khai việc thu phí cách ly và xét nghiệm đối với tất cả các trường hợp nhập cảnh vào địa bàn tỉnh sau khi có hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Y tế.

Giám sát chặt chẽ việc cách ly tại cơ sở lưu trú du lịch

Công an tỉnh, Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục thực hiện giám sát chặt chẽ việc cách ly tại cơ sở lưu trú du lịch, bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch, không để lây nhiễm chéo và lây nhiễm trong cộng đồng.

Quy định mới nhất của Hà Tĩnh về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Ban quản lý Khu du lịch phối hợp với Công an thị trấn Thiên Cầm kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú thực hiện nghiêm việc khai báo y tế đối với du khách.

Sở Y tế, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát, thực hiện nghiêm quy định nhập cảnh, quản lý phòng, chống dịch đối với người nước ngoài nhập cảnh vào làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày) trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ Y tế.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục duy trì việc bố trí và quản lý tốt các cơ sở cách ly tập trung do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép; xử lý nghiêm việc tổ chức nhập cảnh trái phép, các cơ sở lưu trú, khách sạn nhận người nhập cảnh trái phép lưu trú, doanh nghiệp nhận lao động là người nhập cảnh trái phép.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục thúc đẩy triển khai công việc theo hình thức trực tuyến trên môi trường mạng; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện phòng, chống dịch trong tình hình mới, đề cao cảnh giác, thường xuyên rà soát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn tại các cơ sở và hoạt động thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu kép không để đình trệ các hoạt động kinh tế...

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản

966/TTYT-KD

Thông báo về việc Yêu cầu báo giá gói tư vấn đấu thầu Vắc xin năm 2024

Lượt xem:30 | lượt tải:21

775/TTYT

Yêu cầu báo giá gói may đồng phục cho viên chức và người lao động năm 2024

Lượt xem:681 | lượt tải:65

735/TB-TTYT

Thông báo về việc cho thuê mặt bằng quầy thuốc tại Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà

Lượt xem:126 | lượt tải:39

702/TTYT-KD

Thư mời chào giá

Lượt xem:378 | lượt tải:193

656/TTYT

Về việc yêu cầu báo giá hàng hóa

Lượt xem:323 | lượt tải:119
  • Đang truy cập38
  • Hôm nay8,190
  • Tháng hiện tại249,425
  • Tổng lượt truy cập10,633,304
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây