Chỉ đạo mới của UBND tỉnh về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người từ khu vực có dịch COVID-19 đến/về địa phương

Thứ tư - 18/08/2021 09:26
Để tiếp tục quản lý chặt chẽ người từ các khu vực có dịch bệnh COVID-19 đến/về trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an toàn sức khỏe và tính mạng của nhân dân, bảo vệ thành quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo, thực hiện nghiêm các nội dung:
Chỉ đạo mới của UBND tỉnh về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người từ khu vực có dịch COVID-19 đến/về địa phương

Những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (có chứng nhận tiêm chủng trên Sổ sức khoẻ điện tử hoặc có giấy chứng nhận tiêm chủng đủ liều của cơ sở tiêm chủng, trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính với SAR-COV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương và giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện) thì áp dụng cách ly y tế như sau:

Thực hiện cách ly tại nhà trong thời gian 14 ngày kể từ ngày đến/về địa phương; thực hiện xét nghiệm 02 lần vào ngày đầu và ngày thứ 7, nếu có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định. Sau khi hết thời gian cách ly tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ tại nhà 14 ngày, luôn thực hiện thông điệp 5K.

Đối tượng cách ly phải cung cấp đầy đủ và cam kết tính chính xác, trung thực của các giấy tờ theo quy định nêu trên, trường hợp phát hiện sử dụng giấy tờ giả mạo sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

UBND xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm kiểm tra các giấy tờ theo quy định nêu trên để áp dụng biện pháp cách ly phù hợp, yêu cầu đối tượng cách ly lưu giữ giấy tờ để làm bằng chứng.
 

Những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID19 thì áp dụng cách ly y tế như sau:

Cách ly y tế tại nhà khi có đủ điều kiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021, đồng thời đảm bảo yêu cầu: (i) Chủ nhà và các thành viên trong gia đình tự nguyện nhường nhà đi ở nơi khác để dành nhà hoàn toàn cho việc cách ly; (ii) Cá nhân cách ly y tế và chủ nhà cam kết với chính quyền địa phương, nếu vi phạm phải bị xử lý theo quy định của pháp luật; (iii) Chủ nhà cam kết thực hiện với thôn/tổ dân phố; (iv) Thôn tổ dân phố cam kết với UBND cấp xã; (v) UBND cấp xã cam kết với UBND cấp huyện về việc cách ly tại nhà người đến/về từ vùng có dịch.

Cách ly y tế tập trung tại các cơ sở cách ly do UBND cấp huyện thiết lập trên địa bàn theo quy định hiện hành. Thời gian cách ly đủ 14 ngày liên tục kể từ ngày đến/về địa phương; bắt buộc xét nghiệm SARS-CoV-2 đủ 03 lần (vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 trong thời gian cách ly); sau khi hoàn thành thời gian 14 ngày cách ly phải tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 7 kể từ khi hết thời gian cách ly. Trong thời gian tự theo dõi sức khỏe phải hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, không tham gia các hoạt động tập trung đông người; nếu có dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở,... hoặc có biểu hiện mất vị giác phải báo ngay cho cơ sở y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý kịp thời, đúng quy định.

Kinh phí thực hiện cách ly tập trung và xét nghiệm:

Đối với người tự đến/về địa phương: Người cách ly phải chi trả toàn bộ chi phí liên quan đến cách ly tập trung và chi phí xét nghiệm.

Đối với các trường hợp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 được tỉnh đón về: UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí 2 lần xét nghiệm SARS-CoV-2 trong quá trình cách ly, trường hợp công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ chi phí cách ly.

Trách nhiệm quản lý cách ly: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn soát xét kỹ lưỡng để quyết định hình thức cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà đối với người đến/về từ vùng có dịch. Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm quản lý cách ly y tế tập trung, cách ly y tế tại nhà, chỉ đạo quản lý người hoàn thành cách ly y tế tập trung theo dõi sức khỏe tại nhà của công dân trên địa bàn; đảm bảo tiếp tế/cung ứng đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người đến/về từ vùng có dịch cách ly tập trung, tại nhà.

2. Đối với những người tham gia các đoàn công tác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền tại các tỉnh, thành phố, khu vực có dịch hoặc đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (trừ những người là F1, F2 và các trường hợp có quy định khác):

Những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19: Tự theo dõi sức khoẻ tại nhà trong 07 ngày. Thực hiện xét nghiệm SARS-COV-2 bằng phương pháp RT-PCR 02 lần vào ngày đầu và ngày thứ 07 kể từ ngày đến/về địa phương. Luôn thực hiện Thông điệp 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, không tụ tập và không đến nơi tập trung đông người.

Những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID19: Thực hiện cách ly y tế tại nhà 7 ngày (lấy mẫu xét nghiệm SARS-COV-2 02 lần vào ngày đầu và ngày thứ 7, nếu có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định); tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 07 ngày tiếp theo, luôn thực hiện thông điệp 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, không tụ tập và không đến nơi tập trung đông người.  Các trường hợp tại các điểm a, b của mục này trong thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc cách ly y tế tại nhà nếu có dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở,... hoặc có biểu hiện mất vị giác phải báo ngay cho cơ sở y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý kịp thời, đúng quy định.

3. Đối với người đến/về từ địa phương đang thực hiện Chỉ thị số 15/CTTTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các địa phương (huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh) có ca bệnh cộng đồng chưa qua 14 ngày:  Thực hiện như đối với Mục 2 của Văn bản, phải trả chi phí xét nghiệm. Yêu cầu có bản cam kết thực hiện cách ly và tuân thủ quy định, không ra khỏi nhà, nếu vi phạm làm lây lan dịch bệnh cho người khác phải bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

4. Đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa ra, vào khu vực có dịch: Không phải thực hiện cách ly y tế khi thực hiện đầy đủ các yêu cầu phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 898/BYT-MT ngày 07/02/2021 về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa, Công văn số 4351/BYT-MT ngày 28/5/2021 về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa và quy định, hướng dẫn hiện hành của Bộ Giao thông Vận tải và Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh.

5. Đối với người đã tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 hoặc khỏi bệnh COVID-19 tại nước ngoài:  Trong thời gian chờ hướng dẫn của Bộ Ngoại giao về việc kiểm tra và công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng, giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc các giấy tờ tương đương khác của nước ngoài: Thực hiện theo Văn bản số 2474/LS-PL ngày 06/8/2021 của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn việc kiểm tra và công nhận Giấy chứng nhận tiêm chủng và Giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 của nước ngoài. Trường hợp chưa đáp ứng đủ điều kiện theo Văn bản số 2474/LS-PL thì tiếp tục thực hiện: Cách ly tập trung 14 ngày kể từ thời điểm nhập cảnh vào Việt Nam (trừ trường hợp người nhập cảnh vào làm việc dưới 14 ngày hoặc các trường hợp nhập cảnh cách ly theo quy định khác của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và của Bộ Y tế), lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 03 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ khi bắt đầu cách ly; sau khi hoàn thành cách ly tập trung tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày tiếp theo và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 14. Thực hiện nghiêm việc quản lý cách ly tập trung, bàn giao và theo dõi, giám sát y tế sau cách ly tập trung theo quy định hiện hành đảm bảo không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Văn bản này thay thế Văn bản số 4986/UBND-VX1 ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh. 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản

557/TB-TTYT

Về việc cho thuê mặt bằng nhà giữ xe tại trung Tâm Y tế huyện Thạch Hà

Lượt xem:171 | lượt tải:38

532/TTYT-KHNV

Kết quả kiểm tra chất lượng bệnh viện năm 2023 và xây dựng kế hoạch chất lượng bệnh viện năm 2024

Lượt xem:221 | lượt tải:58

486/TTYT-KD

Về việc mời chào giá trang thiết bị y tế

Lượt xem:286 | lượt tải:90

483/KH-TTYT

Kế hoạch triển khai Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”

Lượt xem:78 | lượt tải:0

416/TTYT-KD

Về việc mời chào giá trang thiết bị Y tế

Lượt xem:377 | lượt tải:135
  • Đang truy cập39
  • Hôm nay6,623
  • Tháng hiện tại259,735
  • Tổng lượt truy cập10,109,860
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây